JURIDISCHE INFORMATIE

De website www.soconnected.io van de onderneming I'M SOLAR SA, geregistreerd in het Handelsregister van Luxemburg onder nummer B216258, is gevestigd te:

SOCONNECTED, CO/I'M SOLAR
4 place de la gare
L-1616 LUXEMBOURG
Luxemburg

WETTELIJKE BEPALINGEN

Fiscaal nummer: 2017 2206 795
BTW-nummer: LU29680983
Registre: B216258

I'M SOLAR SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • -  onderbreking van de verbinding met de site;
  • -  het optreden van bugs;
  • -  onjuiste of onvolledige informatie die op de site vermeld staat;
  • -  schade die ontstaan is door onjuiste informatie als gevolg van inbraak op de site door derden
  • - iedere vorm van directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aanleiding, aard of gevolgen ervan, inclusief
  • – en met name
  • -  eventuele kosten voortgekomen uit de aankoop van een product dat op deze site wordt aangeboden.

Dit geldt ook voor gederfde winsten en het verlies van klanten, gegevens en van iedere vorm van immaterieel eigendom dat zou kunnen ontstaan als gevolg van het toegang krijgen door wie dan ook tot onze site, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen. Dit geldt ook voor schade die ontstaan is door het direct of indirect verlenen van geloofwaardigheid aan de informatie die op de site vermeld staat.

Vrijwaring

I'M SOLAR SA. wijst elke verantwoordelijkheid af

 

voor elke onderbreking van de website,

voor elke opkomst van bugs,

voor eventuele onjuistheden, weglatingen of gebrek aan actualiteit met betrekking tot de op deze website beschikbare informatie,

voor eventuele schade die voortvloeit uit een frauduleuze tussenkomst van een derde die zonder toestemming de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld, gebruikt of wijzigt,

meer in het algemeen van alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, veroorzaakt door de toegang tot deze website, met inbegrip van in het bijzonder het financiële verlies dat kan voortvloeien uit de verwerving van de op de website voorgestelde goederen. Bovendien wijst de exploitant elke verantwoordelijkheid af voor winstderving, verlies van klanten, gegevens of enig ander verlies of schade aan immateriële eigendommen die kunnen voortvloeien uit de toegang tot de website, de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of uit enig krediet dat wordt verleend aan direct of indirect gevonden informatie. op deze website.

Observatie en klacht

1. Wat is een klacht?

 

Een klacht is een verklaring waarmee u uw ongenoegen over ons bedrijf kenbaar maakt, over één of meer duidelijk omschreven onderwerpen, in de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst.

 

2. Hoe dien ik een klacht in?

 

De klacht moet de vorm aannemen van een schriftelijke e-mail of post:

per post verzonden naar het adres:

 

I'M SOLAR SA

5 plaats de la gare,

L-1615 Luxemburg

 

of door gebruik te maken van het contactformulier dat voor u beschikbaar is op onze site.

 

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

 

Wij verbinden ons ertoe de ontvangst van uw klacht binnen maximaal 10 werkdagen na ontvangst te bevestigen. Wij verbinden ons ertoe u binnen 2 maanden na ontvangst van alle elementen van uw klacht een antwoord (positief of negatief) te geven.

 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord en als u een particulier bent, kunt u contact opnemen met de Luxemburgse consumentenbemiddelaar:

 

Bemiddelaar van de consumptie van Luxemburg

Rue du Paleis van Justitie,

L-2210 Luxemburg

 

auteursrechten

Alle elementen, inclusief teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, geluiden, muziek, geplaatst op de I'M SOLAR-site zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van I'M SOLAR SA. Het merk I'M SOLAR en het bijbehorende logo zijn geregistreerd.

 

Bijgevolg en in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, de wettelijke en regelgevende bepalingen van alle landen en internationale verdragen, is elke weergave en/of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van een van de hierboven genoemde elementen, gemaakt zonder voorafgaande toestemming schriftelijke toestemming van I'M SOLAR SA is verboden.

 

Beleid voor persoonlijke gegevens

De kern van ons werk, om voor u de relevante oplossingen te vinden uit een groot aantal aanbiedingen die op de markt beschikbaar zijn, zijn de gegevens die u ons toevertrouwt om uw projecten en uw situatie te bestuderen.

 

We laten u bijvoorbeeld consumentenkrediettarieven zien die consistent zijn met uw lenersprofiel, uw regio of uw financiële situatie. Op het gebied van consumentenkrediet integreren wij bijvoorbeeld uw gewenste kredietbedrag, de looptijd ervan, uw kosten en inkomsten, om u de bijbehorende aanbiedingen van onze partners te kunnen presenteren.

 

I'M SOLAR hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar Gebruikers en Klanten, op haar websites en mobiele applicaties.

 

Advertentiekarakter van de inhoud

In ieder geval informeert I'M SOLAR de Gebruiker indien nodig over het reclamekarakter van de inhoud van de https://im.solar

 

Het gebruik van uw gegevens

De behandelingen zijn gebaseerd op de toestemming van de betrokkenen. I'M SOLAR moet mogelijk persoonlijke gegevens verzamelen voor andere wettige doeleinden voorzien door de wet en algemene regelgeving, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de voorafgaande toestemming van de betrokken personen wordt verkregen.

 

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor:

 

Zorgen voor de beste kwaliteit van de I'M SOLAR-diensten en de presentatie van aanbiedingen en haar Gebruikers de beste analyse van hun profiel bieden; u een e-mail of sms te sturen ter bevestiging van uw bod op bepaalde transacties, zodat u een dossier heeft en de analyse of informatie in de toekomst gemakkelijk kunt terugvinden; de aangeboden aanbiedingen monitoren en analyseren, en deze analyses regelmatig bijwerken, bijvoorbeeld in het kader van prijsupdates voor partneraanbiedingen, die u kunt bekijken in uw Klantenruimte of door de updates dagelijks per e-mail te kunnen ontvangen; regelmatig nieuwsbrieven sturen met informatie en over de commerciële aanbiedingen van I'M SOLAR SA en haar partners;

 

Neem contact op met een commercieel adviseur van I'M SOLAR SA of met een adviseur van haar callcenter; een klantenbestand aanmaken voor het monitoren en uitvoeren van de diensten van I'M SOLAR SA-entiteiten; het tot stand brengen van de verbinding volgens de transacties met de relevante partners, en het verzenden door deze partners van commerciële voorstellen; uw account beheren in het kader van technische problemen, vragen over producten of verzoeken aan de Klantenservice.

Toegang tot gepersonaliseerde simulatoren en vergelijkers in het Klantengedeelte, toegankelijk na beveiligde identificatie; het verbeteren van de werking van de Sites en de Mobiele Applicaties en browseroutes, en het produceren van statistieken over het gebruik van tools; het maken van marktstudies voor professionals (zonder dat er persoonsgegevens worden gebruikt, maar bijvoorbeeld met behulp van projectdata) of trendanalyses en consumentenprofielen;

De toestemming van Gebruikers verzamelen wanneer dit vereist is door de geldende regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot commerciële prospectie door I'M SOLAR SA en haar partners, en met betrekking tot het aanvaarden van cookies; u reclameboodschappen te sturen van I'M SOLAR SA of onze partners op basis van uw surfgedrag op de websites van I'M SOLAR SA of uw profiel; het volgen van verkopen en aankopen bij bepaalde transacties van onze partners, wat ertoe kan leiden dat wij gegevens delen met uw productleverancier over de producten die u heeft gekocht. Uw productleverancier kan ons hiervoor ook informatie sturen over de producten die u heeft gekocht;

Voer de analyse uit van alle of een deel van de gegevens over u verzameld binnen het bedrijf I'M SOLAR SA, die kunnen worden gekruist met die van geselecteerde partners, om onze producten te verbeteren (onderzoek en ontwikkeling), uw situatie te beoordelen of deze te voorspellen ( smakelijkheid scores) en personaliseer uw klantreis (gerichte aanbiedingen en advertenties); loyaliteitsprogramma's en alle promotionele activiteiten, met uitzondering van online kansspelen die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de regelgevende autoriteit voor online games; de meningen, enquêtes en opiniepeilingen van Gebruikers en Klanten over de Diensten of de inhoud van de Sites en Applicaties beheren;

Verzamel en beheer sollicitaties voor werving voor een medewerker of de oprichting van een bureau; het voorkomen en bestrijden van computerfraude, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Gegevens verwerkt

In het bijzonder kunnen de entiteiten van I'M SOLAR SA de volgende gegevens van u verzamelen:

Identiteitsgegevens, zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer (vast of mobiel), e-mailadres, postadres, geboortedatum en -plaats.

Gegevens die betrekking hebben op uw financiële situatie, zoals uw lopende leningen, uw lasten, uw inkomen, uw huidige bank. Gegevens met betrekking tot het abonnement op nieuwsbrieven, zoals achternaam, voornaam, e-mailadres. Aanwezigheidsstatistische gegevens zoals het IP-adres, cookies, door de gebruiker bezochte pagina's, datum en tijd van het bezoek.

Op de verzamelformulieren wordt aangegeven of de gegevens verplicht of optioneel zijn. De optionele velden zijn bedoeld om u beter te leren kennen en zo beter op uw verzoek te kunnen reageren. Als u niet in één van de verplichte velden antwoordt, kan onze dienstverlening uw verzoek niet verwerken.

Met name de financiële partnerinstellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, kredietinstellingen, enz.) van I'M SOLAR SA, die in deze sectie kunnen worden geraadpleegd, hebben deze informatie nodig om gebruikers relevante en geschikte oplossingen te kunnen bieden. . Zonder deze elementen zou uw dossier onvolledig zijn en daarom worden afgewezen door financiële partnerinstellingen. Het doel van het verzamelen van al deze informatie is om beter aan de verwachtingen van de gebruikers te voldoen en de diensten aan te bieden die het meest geschikt zijn voor hun profiel.

In ieder geval verbinden de entiteiten van het bedrijf I'M SOLAR SA zich ertoe om alle verzamelde gegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder met de hierboven genoemde Verordening nr. 2016/679.

De Site en de Mobiele Applicaties zijn bedoeld voor volwassenen die in staat zijn verplichtingen aan te gaan in overeenstemming met de wetgeving van het land waarin de Gebruiker zich bevindt. Minderjarigen jonger dan 16 jaar of die deze niet kunnen verkrijgen, moeten de voorafgaande toestemming van hun wettelijke voogd verkrijgen voordat ze hun gegevens op de Site en Applicaties invoeren. Houders van het ouderlijk gezag kunnen verzoeken om informatie over hun kind te ontvangen en om verwijdering ervan verzoeken.

Verzamelde data

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn gereserveerd voor de entiteiten van het bedrijf I'M SOLAR SA en, in voorkomend geval, voor officiële instanties en administratieve of gerechtelijke autoriteiten. In het geval dat de entiteiten van het bedrijf I'M SOLAR SA de gegevensverwerkingsactiviteiten toevertrouwen aan onderaannemers om de diensten te verlenen, zullen deze laatste met name worden gekozen vanwege voldoende garanties met betrekking tot de implementatie van technische maatregelen en passende organisatorische maatregelen, met name op het gebied van op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheidsmaatregelen.

De gegevens kunnen, met voorafgaande toestemming van de Gebruiker, worden doorgegeven aan de zakenpartners van de entiteiten van I'M SOLAR SA. Deze overeenkomst kan te allen tijde door de Gebruiker worden ingetrokken.

In overeenstemming met de geldende regelgeving kunnen de gegevens op verzoek worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten en in het bijzonder aan overheidsinstanties, uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtsdeurwaarders, ministeriële ambtenaren en instanties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van schuldinvorderingen.

Periode van de verzamelde gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en onder voorbehoud van de uitoefening van uw rechten. We bewaren ook enkele van uw persoonlijke gegevens, met beperkte toegang, om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen of voor statistische doeleinden, gedurende de perioden waarin de aanbevelingen van de organisaties of door de wet voorzien. Concreet hanteren wij voor uw krediet- of leningverzekeringsaanvraag de volgende bewaartermijnen:

Drie jaar gebruik van onze online vergelijkingsdiensten. Na het einde van deze contractuele relatie bewaren wij uw contactgegevens gedurende drie jaar voor commerciële prospectie. Na deze laatste periode bewaren wij uw gegevens, voor bewijsdoeleinden voor wettelijke verjaring, gedurende zeven jaar voor een aanvraag verwerkt op de website of per telefoon, en gedurende drie jaar voor een aanvraag verwerkt in een bureau. Na het verstrijken van deze verschillende termijnen , worden uw gegevens anoniem gemaakt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen en waarmee wij uw bezoek kunnen volgen. Wij gebruiken cookies om u een betere, persoonlijke en veilige surfervaring te bieden. Als u uw browser niet hebt geconfigureerd om dit type bestand te accepteren, heeft u geen toegang tot alle functionaliteit van de site. Bepaalde cookies, die geen invloed hebben op uw toegang tot de functionaliteiten van de site, worden ook door ons of onze bevoorrechte adverteerders verzameld. Cookies voor publieksmeting worden gebruikt om het verkeer en de ontwikkeling ervan te volgen. Statistische cookies helpen de site te optimaliseren, bugs op te lossen, de kwaliteit van onze diensten en paginaprestaties te verbeteren. Met cookies voor advertentie- of inhoudpersonalisatie kunt u advertenties of inhoud weergeven op basis van uw interesses. Advertentieverspreidingscookies worden gebruikt om reclameboodschappen op onze site weer te geven. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat cookies systematisch of afhankelijk van de uitgever ervan worden geaccepteerd of afgewezen.

Om te weten hoe u cookies kunt beheren, kunt u het helpmenu van uw browser raadplegen.

Jou rechten

In overeenstemming met de Algemene Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de gewijzigde Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, en ongeacht de gebruikte wijze van verzameling van persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten op uw gegevens: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op wissing (recht om vergeten te worden), recht van verzet, recht op beperking van de verwerking, recht op portabiliteit. Om deze rechten uit te oefenen, is er een formulier beschikbaar op de pagina “Contact met ons opnemen”. U kunt ook aanvullende nationale rechten hebben, zoals het bepalen van het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Als de gebruiker zijn abonnement op de nieuwsbrieven wil onderbreken, kan hij dit op elk moment doen vanuit de nieuwsbrieven, door op de daartoe voorziene link onderaan de pagina te klikken. Om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, kan de Gebruiker ook bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die hem betreffen.

Indien u niet wenst te worden onderworpen aan telefonische commerciële prospectie, kunt u zich gratis inschrijven op de oppositielijst voor telefonische prospectie.

Telefoongesprekken met onze telefoonadviseurs in verband met I'M SOLAR SA kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Deze informatie is bestemd voor I'M SOLAR SA, verantwoordelijk voor de verwerking en is noodzakelijk voor het beheer van uw verzoek. U kunt bezwaar maken tegen deze opname door dit te melden aan de telefonische adviseur.

Behoudens overtreding van de onderstaande bepalingen heeft de Gebruiker het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming van zijn woonplaats.

Beveiliging

Gezien de evolutie van de technologieën, de implementatiekosten, de aard van de te beschermen gegevens en de risico’s voor de rechten en vrijheden van individuen, implementeert I’M SOLAR alle passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. verzamelde en verwerkte persoonsgegevens en een beveiligingsniveau dat is aangepast aan het risico.

Wijzigingen in het persoonsgegevensbeleid
Als dit Beleid wordt gewijzigd door I'M SOLAR SA, of als wettelijke of regelgevende teksten dit vereisen, zal het op onze sites worden gepubliceerd en zal het van kracht zijn zodra het wordt gepubliceerd.

Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan de Gebruiker ook de website van de Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming van zijn woonplaats raadplegen.

I'M SOLAR SA verbindt haar klanten en makelaars via de I'M SOLAR-platforms.

De website wordt gehost door SERVER.LU

BELANGRIJK: In overeenstemming met de wetgeving mag "geen enkele betaling van welke aard dan ook worden geëist van een individu voordat hij een of meer geldleningen krijgt", artikel L. 321-2 van de Codeconsumptie.

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy

Inloggen

Menu

Your cart

There are no more items in your cart